PUSAT ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA

Drama Bahasa Jawa Singkat

Ing sawijining dina, Rafi ,Nina ,lan Tia arep gawe tugas bareng ning omahe Tia.

Rafi, Nina   : “Assalamualaikum.”

Tia               : “Waalaikumsalam. Jam semene kok lagi teka.”

Rafi             : “On time si iki?”

Tia               : “On time apane. Wis telat iki.”

Nina            : “Wis wis rak sah ribut. Mau dalane macet.”

Tia               : “Yowis. Ayo do mlebu.”

...

Tia               : “Mbok…. Mbok Parni… tulung gawekke ngombe kanggo kanca-kancaku yo.”

Mbok Parni : “Beres…Sekawan njih ndoro.”

Tia               : “Yo... cepet yo.”

Nina            : “Walah raksah repot repot.”

Rafi             : “Jajane ojo lali lho…”

Nina            : “Heh kowe ki..”

Tia               : “Haha. Rak apa-apa kok. Mengko ben ditukokke karo Mbok Parni.”

Rafi             : “Lhah ngono. Nek ana jajane kan dadi semangat gawe tugase.”

Nina            : “Kowe ki jajan wae.”

Mbok Parni : (teka seko pawon) “niki unjukane kalian jajanipun ndoro.”

Nina, Rafi   : “Matur nuwun mbok.”

Mbok Parni : “Iyo. Iki meh do gawe opo sih?”

Rafi             : “Meh gawe tugas sekolah mbok.”

Mbok Parni : “Lhah ngono. Aja dolan terus.”

Nina            : “Iyo mbok.”

Mbok Parni : “Yo wis, aku tak ngasahi sek yo.”

Nina            : “Iyo mbok.”

...

Rafi             : “Iki tugase kon piye to?”

Nina            : “Koweki malah rak ngerti. Kuwi lho, kon gawe teks drama basa jawa.”

Rafi             : “Wah gampang kuwi. Golek wae ning google akeh si?”

Tia               : “Tapi tugase kan kon gawe, orak kon golek?”

Rafi             : “Halah rak apa-apa, mengko diganti sitik-sitik. Paling Bu Guru yo rak ngerti kok. Paling yo Pesbukan gurune. Rak ngerti nek dhewe iku nggolek ning internet.”

Nina            : “Ojo ngono Fi. (nepuk pundake Rafi) Yo wis. Aku tak golek sek seko hp yo.”

Tia               : “Aku tak golek sisan.”

……

Rafi             : “Piye wis nemu durung?”

Nina            : “Kowe ki orak golek malah ngomong wae.”

Rafi             : “Iyo iyo, aku tak goleki sisan.”

Nina            : “Lhah ngono.”

Rafi             : “Lho Ya, kowe kok malah twitteran?”

Tia               : “Hehe, nyambi sitik orak apa-apa to.”

Rafi             : “Yo wis lah. Sing penting entuk mengko.”

Nina            : “Nah wis nemu ki aku. Judule ‘Tresna Agung Kagem Esti’.”

Tia               : “Wah koyoke apik kuwi. Piye Ceritane?”

Nina            : “Dadi Agung karo Esti kuwi kanca sak kelas. Saben dina bocah 2 kuwi digasaki, diece terus karo kanca-kancane. Banjur akhire cah 2 kuwi jadian.”

Rafi             : “Wah apik kuwi. Mengko digantini meneh. Ben rak ngetoki nek golek ning google.”

Nina            : “Yo wis, sing gantini kowe yo?”

Rafi             : “Siap, tak gawane aku.”

Tia               : “Nah nek wis nemu ngene kan ayem.”

Nina            : “Wah wis sore iki. Ayo mulih ndisik fi.”

Rafi             : “Iyo. Ya aku karo Nina bali sek yo.

Tia               : “Iyo, ati-ati.”

********

Bengine, Budi lagi kebingungan golek jam tanganne.

Budi            : “Aduh, jam ku ning endi yo. Gawat ki nek ilang, jam larang kuwi.Ya...Tia...Kowe ngerti jamku porak.”(bengok-bengok ngundang adhine sing isih ning kamar)

Tia               : (teka seko kamare) “Goleki apa tho mas? Kok koyok kebingungan.”

Budi            : “Iki lho dek, jamku ilang.”

Tia               : “Jam sing ndi mas?”

Budi            : “Kae lho, jam impor asli Amerika, sing couple an karo pacarku. Jam sing paling larang dewe kae lho.”

Tia               : “Koyok sampeyan duwe pacar wae mas... mas...”

Budi            : “Wah kowe ki kok ngece meni to.Tapi pancen orak duwe si.”

Tia               : “Lha iyo si.”

Budi            : “Wis wis orak sah dibahas. Sing penting jam kuwi ning ndi?”

Tia               : “Lha mbok delehke ngendi mas? Dieling-eling sek.”

Budi            : “Mau isuk ki ning kene... Apa dijupuk kancamu kae? sing mau awan gawe tugas ning kene, sapa jenenge?”

Tia               : “Rafi mas. Aja nuduh sembarangan ngono ra. Jajal digoleki sekmeneh.”

.....

Nina, Rafi   : “Assalamualaikum.”

Tia, Budi     : “Waalaikumsalam.”

Budi            : “Lha kae kancamu teka. Mesti meh mbelekkake jamku kae.”

Tia               : “Aja nuduh sek mas.” ( banjur mbukakke lawang)

Nina            : “Eh Ya, iki teks dramane wis diedit karo Rafi. Garek ngeprint ki, aku rak duwe printer. Kowe duwe si?”

Rafi             : “Iyo, printerku yo lagi rusak.”

Tia               : “Siip. Ayo do mlebu, diprint ning njero.”

Budi            : “Nah iki bocahe!!!  Eh ngaku kowe njupuk jam imporku ra?”

Rafi             : “Lhoh, sembarangan nek ngarani. Duwe bukti apa kowe?”

Nina            : “Iyo, nek rak duwe bukti ki aja nuduh.”

Budi            : “Halah kuwi kan jam larang, limited edition meneh, mesti pengen duwe kowe.”

Tia               : “Wis mas Bud!! rak sah nuduh nuduh ngono.”

Rafi             : “Wah rak level njupuk jammu. Nek gelem aku tuku sing luwih larang yo iso, jam koyok ngono wae kok. Paling piro si regane?”

Budi            : “Halah garek ngaku wae gampang si, rak sah kakean alesan ngono.”

Rafi             : “Nek rak percoyo jajal golekano ning kantongku nek ono.”

Budi            : (goleki ning kantonge Rafi) “Paling wis mok pindah ra, apa mbok titipke ning tase Nina?”

Nina            : “Nyoh gledhano tasku.”

Budi            : (gledhahi tase Nina) “Lho kok orak ono yo.”

Rafi             : “Kandhani kok. Aku ki rak njupuk jam tanganmu Bud.”

Mbok Parni : “Ana apa si kok ribut-ribut?”

Tia               : “Iki lho mbok, Mas Budi kelangan jam tanganne, banjur nuduh Rafi sing jupuk?”

Mbok Parni : “Walah...Koyok mengkono wae ribut. Sing muk maksud jam iki po?” (karo nguduhake jam tanganne Budi) “Mau awan jam iki gumletak ning jubin. Terus tak singkirke ben orak ilang.”

Budi            : “Walah mbok… mbok… kok orak ngomong awit mau si?”

Mbok Parni : “Mau sore ki aku meh kandha, tapi akeh gawean dadine lali. Kowe orak takon aku si.”

Rafi             : “Kae ra. Dudu aku sing njupuk. Isa tak tuntut ning pengadilan kowe, pencemaran nama baik ki.”

Nina            : “Mulano aja nuduh sembarangan.”

Budi            : “Hehe, iyo, ngapurane yo fi, nin.”

Tia               : “Lhah ngono mas, njaluk ngapura.”

Rafi             : “Iyo iyo, ngesok meneh ki nek rak duwe bukti aja nuduh sembarangan.”

Tia, Nina,    : “Wuuuuuuuuuuu………”

Budi            : “Iyo, iyo.


@Tamat@

Tag : lain-lain
0 Komentar untuk "Drama Bahasa Jawa Singkat"

Back To Top